Що таке Програма медичних гарантій

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ) — це програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

У межах Програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

🟢 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
🟢 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
🟢 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
🟢 Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям
🟢 Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
🟢 Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
🟢 Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів
🟢 Ведення вагітності в амбулаторних умовах
🟢 Медична допомога при пологах
🟢 Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
🟢 Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя
🟢 Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
🟢 Медична допомога при гострому мозковому інсульті
🟢 Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
🟢 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах
🟢 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах
🟢 Колоноскопія
🟢 Езофагогастродуоденоскопія
🟢 Гістероскопія
🟢 Бронхоскопія
🟢 Цистоскопія
🟢 Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах


Іноземцям та особам без громадянства,

які тимчасово перебувають на території України, у межах Програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.


НСЗУ не оплачує медичні послуги, які:

  • надаються за направленнями в паперовій формі, крім випадків направлення пацієнтів, які тримаються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби;
  • оплачені за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, та не передбачені договором. Інформація про такі медичні послуги вноситься їх надавачами до електронної системи охорони здоров’я.


Comments are closed.