Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом Львівської обласної клінічної лікарні.

Завдання та функції

Органiзацiя медико-статистичної роботи у відділеннях лікарні.
– Узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати дiяльностi відділень лікарні.
– Забезпечення подання форм Державної статистичної звітності, затверджених Держкомстатом та МОЗ України, у встановлені терміни в обласний медичний інформаційно-аналітичний центр.
– Інформаційно – аналітичне забезпечення планування діяльності лікарні.
– Участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням.
– Організація і проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи.
– Здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації.
– Проведення у встановленому порядку контролю за термiнами та якiстю виконання наказiв щодо ведення первинної медичної документацiї у відділеннях лікарні.
– Участь у формуванні заходів щодо виконання національних програм з охорони здоров’я.
– Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у медичному закладі.
– Участь у науково-теоретичних розробках та програмах досліджень з питань охорони здоров’я.
– Організація планово-консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам районів, міст області.

Організаційно-методичний відділ є мозковим центром установи. Персонал відділу – завідувач, лікарі-методисти-статистики, медичні статистики та медичні реєстратори – є фахівцями високого рівня, володіють усіма статистичними методиками та технологіями в межах своєї компетенції, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

Поточна робота вимагає не лише фахових знань в області статистики, організації охорони здоров’я, але й стратегічного бачення внутрішніх організаційних процесів у лікарні, взаємодії служб та відділень, вміння їх аналізувати.

З цією метою використовуються різноманітні засоби та методи, включно із розробкою та впровадженням власних програмних продуктів серед яких: програма обліку руху хворих у стаціонарі, формування звітів, облік трансфузій тощо. Нами розроблено програму реєстрації хворих та ведення реєстру пацієнтів обласної консультативної поліклініки. В межах системи контролю та управління якістю медичної допомоги розроблено програмне забезпечення цієї системи, а також, анкета для оцінювання соціальної ефективності діяльності лікарні та її програмне забезпечення.

Виконуючи функції менеджера в установі, завідувач організаційно-методичного відділу розробляє засадничі принципи, які регламентують організаційну та методичну діяльність у лікарні. Серед основних можна виділити систему контролю та оцінки якості лікувально-діагностичного процесу у ЛОКЛ (2007, 2010), розробку та провадження клінічних маршрутів пацієнтів в ЛОКЛ (2009) – спільно із завідувачами структурних підрозділів, створення телемедичного кабінету в ЛОКЛ (2011) тощо.

Comments are closed.