Документи

Доступ до публічної інформації

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (далі – Лікарня), розміщується на офіційному веб-сайті Лікарні.

2. Запитів на інформацію, розпорядником якої є Лікарня, може бути поданий:

на поштову адресу: 79010, м.Львів, вул. Чернігівська, 7 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

на електрону адресу: lokladmin@ukr.net

телефоном/факсом: (032) 275 50 20; (0332) 75 78 15;

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Лікарня, може бути подано запитувачем особисто за адресом:

м. Львів, вул. Чернігівська, 7, 79010 (адміністрація);

4. Форму запитів можна отримати:

4.1 в канцелярії Лікарні за адресою: м. Львів, вул. Чернігівська, 7, 79010 (адміністрація);

4.2. на офіційному веб-сайті Лікарні.

5. У формі запиту зазначається розпорядник інформації, інформація про запитувача та спосіб надання інформації з проставленням знаку “+” або “-“.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів починаючи з 11 сторінки, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1 Лікарня не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Comments are closed.