АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

Антикорупційна програма 2024

Антикорупційна програма 2023

Антикорупційна програма 2022

Наказ від 05.10.2021 №431 Про внесення змін до наказу від 02.03.2020 №104 Про призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності.

План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в КНП ЛОР ЛОКЛ.

Наказ від 06.10.2021 р. №432 Про внесення змін до наказу від 24.12.2020 №757 Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у КНП ЛОР ЛОКЛ.

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у КНП ЛОР ЛОКЛ

Наказ від від 29.12.2021р №570 Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП ЛОР ЛОКЛ.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КНП ЛОР ЛОКЛ.

Наказ від 30.12.2021 №577 Про затвердження Порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів КНП ЛОР ЛОКЛ.

Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів КНП ЛОР ЛОКЛ.

Звіт з питань запобігання та виявлення корупції КНП ЛОР ЛОКЛ за 2020 рік

Антикорупційна програма 2020

Наказ від 02.03.2020 року № 104 Про призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Наказ від 23.12.2020 №755 Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушеням в КНП ЛОР ЛОКЛ. План заходів щодо запобігання корупційним правопорушеням в КНП ЛОР ЛОКЛ на 2021-2022.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ

У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», Ви можете повідомити про це телефоном (032) 275 50 61 або направити інформацію на поштову адресу:

 Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», вул. Чернігівська 7, м. Львів, 79010 з поміткою «Про корупцію»

чи на спеціальну електронну адресу: loklkadry@ukr.net з вказанням в темі електронного листа «Повідомляю про корупцію».

Уповноважена з антикорупційної діяльності Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» – Сорочинська Зоряна Миронівна.

Години прийому уповноваженої отримувати усні та письмові повідомлення  вівторок з 11.00 год. до 15.00 год., четвер з 11 год. до 15.00 год. Крім вихідних та святкових.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких підстав:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Інформація може надаватися також анонімно.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інформація у повідомленні про факти порушення працівниками Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» вимог Закону України «Про запобігання корупції» має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • одержання неправомірної вигоди або подарунка передбачені статтею 24 Закону;
 • не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Зразок форми Повідомлення про корупцію1 ( http://hospital.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/02/Форма-повідомлення-про-корупцію.docx)

Зразок форми анонімного Повідомлення про корупцію1 (http://hospital.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/02/Анонімна-форма-повідомлення-про-корупцію.docx)

[1] інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції», яке подається через електронну пошту Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», з підписом у сканованому вигляді.

Електронне повідомлення про корупцію повинно містити:

 • ПІП (від кого повідомлення);
 • поштова адреса заявника;
 • № контактного телефону заявника;
 • електронну адресу для надання відповіді;
 • текст звернення (інформація та факти про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції» з вказанням винної особи та посади);
 • підпис заявника*.

* Повідомлення, які надходять електронною поштою або через офіційний веб-сайт КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», направляються для розгляду з особистим підписом заявника та у сканованому вигляді.

Comments are closed.