Дитяче кардіохірургічне відділення

Дитяче кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні надає високоспеціалізовану хірургічну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця.
Завідувач – Коник Микола Володимирович.

Відділення розгорнуто на 15 ліжок. В штаті відділення – 3 кардіохірурги, 1 педіатр, 10 медсестер, 5 молодших медсестер. Відділення оснащено сучасною апаратурою. В його складі: окремий операційний блок, реанімаційна палата, сестринський пост, 2 дитячих палати.
В дитячому кардіохірургічному відділенні надається медична допомога дітям різного віку при багатьох вроджених та набутих вадах серця (тетрада Фалло, подвійне відходження магістральних судин від правого шлуночка, аномалія Ебштейна, септальні дефекти, клапанні ураження, синдром гіпоплазії лівих відділів серця тощо). Спеціалісти відділення виконують оперативні втручання такі як, пластична корекція коарктації аорти, паліативні втручання при багатьох складних вадах серця, порто-системне шунтування при синдромі портальної гіпертензії, черезсудинні операції (закриття відкритої артеріальної протоки, балонну дилятацію аортального та легеневого стенозів, коарктації аорти, емболізації судин. Зокрема, при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця фахівцями відділення 2 березня 2006 р. вперше була виконана операція за Norwood.
Операції з приводу особливо складних вад серця в відділенні проводять переважно за участю провідних дитячих кардіохірургів Франції та Сполучених Штатів Америки. Частина дітей особливо високого ризику скеровується на лікування в кардіохірургічні центри Страсбурга та США.
Люксембурзький Червоний Хрест співпрацює з Львівською обласною клінічною лікарнею у наданні фахової та матеріальної допомоги в лікуванні дітей з вадами серця з 1992 року.
Програма є унікальною для України за тривалістю, обсягом матеріальної допомоги і кількістю прооперованих дітей. При співпраці з Львівським обласним комітетом Товариства Червоного Хреста 250 дітям з різних регіонів України проведено хірургічне лікування з приводу складних вроджених вад серця в кардіохірургічній клініці Страсбурга. Проводив здебільшого унікальні операції керівник клініки професор Бернард Айзенманн. Програма протягом останніх років в значній мірі забезпечує інтенсивний розвиток львіської дитячої кардіохірургії. Ії основними напрямками є забезпечення відділення сучасним діагностичним, анестезіологічним і моніторинговим обладнанням і навчання персоналу відділення на місці шляхом проведення операцій спільними командами лікарів. В 1995, 1997 роках, щорічно з 2000 року відбуваються кілька-денні візити до Львова французьких лікарів на чолі з професором Б. Айзенманном для проведення складних серцевих операцій. За його участю були прооперовані 40 пацієнтів, в т.ч. 36 в умовах штучного кровообігу. Завдяки цій Програмі в ДКХВ вперше в Україні розпочали та успішно проводять ендоваскулярне закриття відкритої артеріальної протоки. Спільно з французькими колегами проведено 27 ендоваскулярною втручань. У 2005 році Люксембурзький Червоний Хрест передав для новоствореної дитячої реанімаційної палати повний комплект найсучаснішого обладнання.
Співпраця відділення з організацією “Ukrainian Gift of Life, Inc.”(“UGOL”) в США розпочалася в 1999 році і проводиться в трьох напрямках: 1/ навчальний – забезпечення кардіологічної служби в Україні обладнанням та медичними посібниками, стажування лікарів в провідних кардіохірургічних центрах США; 2/ підтримка програми трансформації ДКХВ ЛОКЛ в регіональний центр дитячої кардіохірургії шляхом надання допомоги у матеріальному забезпеченні хірургічної діяльності ДКХВ, покращення умов лікувального процесу та перебування матері і дитини у відділенні; 3/ оперування українських дітей з вадами серця високого хірургічного ризику в США.
За період з 2000 до 2005 року „UGOL” профінансував у Львові 163 дитячих операцій на серці в умовах штучного кровообігу.
За кошти „UGOL” в 2005 році проведено капітальний ремонт дитячої реанімаційної палати.
Від 2000 року дитяче кардіохірургічне відділення співпрацює з міжнародною благодійною організацією „Children’s Heart Link”,США („CHL”). Відбулися візити лікарів на чолі з кардіохірургами Donald Watson (2000р.), Larry Watts (2002р.), Dan Cohen (2003р.), Kirk Kanter (2004р.). За участю „CHL” у Львові прооперовані 40 дітей, зокрема на „відкритому” серці – 32, проведено 25 ендоваскулярних втручань (балонну пластику легеневого та аортального стенозів, коарктації аорти, закриття відкритої артеріальної протоки і дефекту міжпередсердної перегородки).
При фінансовій підтримці „CHL” в 2004 році розпочато стажування медсестер дитячої палати інтенсивної терапії в Університетській Дитячій Лікарні в Кракові, Польща.

Comments are closed.