Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом Львівської обласної клінічної лікарні.

Завдання та функції

Організаційно-методичний відділ є мозковим центром установи. Персонал відділу – завідувач, лікарі-методисти-статистики, медичні статистики та медичні реєстратори – є фахівцями високого рівня, володіють усіма статистичними методиками та технологіями в межах своєї компетенції, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

Поточна робота вимагає не лише фахових знань в області статистики, організації охорони здоров’я, але й стратегічного бачення внутрішніх організаційних процесів у лікарні, взаємодії служб та відділень, вміння їх аналізувати.

З цією метою використовуються різноманітні засоби та методи, включно із розробкою та впровадженням власних програмних продуктів серед яких: програма обліку руху хворих у стаціонарі, формування звітів, облік трансфузій тощо. Нами розроблено програму реєстрації хворих та ведення реєстру пацієнтів обласної консультативної поліклініки. В межах системи контролю та управління якістю медичної допомоги розроблено програмне забезпечення цієї системи, а також, анкета для оцінювання соціальної ефективності діяльності лікарні та її програмне забезпечення.

Виконуючи функції менеджера в установі, завідувач організаційно-методичного відділу розробляє засадничі принципи, які регламентують організаційну та методичну діяльність у лікарні. Серед основних можна виділити систему контролю та оцінки якості лікувально-діагностичного процесу у ЛОКЛ (2007, 2010), розробку та провадження клінічних маршрутів пацієнтів в ЛОКЛ (2009) – спільно із завідувачами структурних підрозділів, створення телемедичного кабінету в ЛОКЛ (2011) тощо.

Comments are closed